Te vaak zien wij dat bedrijven verzekeringen hebben die niet goed aansluiten bij de risico’s die de onderneming loopt. Een standaard verzekering, terwijl elk bedrijf uniek is.

Onze werkwijze is anders.

Om een goed beeld te krijgen van het bedrijf komen we eerst langs om een beter begrip te krijgen van het bedrijf en de werkzaamheden.

Samen met de ondernemer:

- brengen we de risico’s in kaart;
- bekijken we welke risico’s afgewend kunnen worden;
- welke risico’s de onderneming zelf kan nemen;
- en tot slot welke risico's verzekerd moeten worden.

Pas als het plaatje compleet is, gaan wij zonder tussenkomst van andere partijen in overleg met de geschikte (inter-) nationale verzekeraars om het gewenste resultaat te behalen.  
Onze werkwijze imageOnze werkwijze image