Constructie

Een CAR-verzekering (Construction All Risk) dekt de materiële schade, die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Dit kan zijn schade door een brand, storm of diefstal. Maar ook schade die ontstaat door een bouw-, ontwerp- of constructiefout. 

Een standaard gebouwenverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van (ver)bouwwerkzaamheden namelijk niet. 

Een CAR-verzekering is bedoeld voor projectontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten en aannemers (consortia).