Aansprakelijkheid

U en uw bedrijf kunnen worden geconfronteerd met alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid. Te denken valt aan aansprakelijkheid die voortvloeit uit: 

  • de uitoefening van uw beroep en bedrijf
  • uw rol als bestuurder, commissaris en werkgever
  • uw producten (inclusief het uit de markt terugtrekken van uw product)
  • de aantasting van het milieu